YHDISTYS

Koneyrittäjien liitto on maarakennus-, metsäkone- ja energia-alan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Kainuun Koneyrittäjät on perustettu vuonna 1969 ja se on yksi Suomen 16 jäsenyhdistyksestä. Yhdistyksen jäsenillä on käytössään noin 300 koneyksikköä ja yritykset työllistävät noin 320 työntekijää. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat kaikki Kainuun kunnat.

Yhdistys hoitaa omalla toimialueellaan paikallista yhteistyötä, tiedotusta, vapaa-ajan toimintaa ja taloudellisten etujen valvontaa. Kainuun Koneyrittäjien jäsenyrittäjät ja heidän työntekijänsä ovat koulutettuja alan ammattilaisia. Koulutuksen järjestäminen on myös yhdistyksen tärkeä tehtävä.