ENERGIA-ALA

Metsä- ja turve-energia-alan yrittäjät toimivat pääsääntöisesti kokonaisurakoinnin periaatteella. Osa urakoitsijoista toimii yhteistyössä alihankkijoiden kanssa.

Myös ympäristön huomioiminen ja ympäristövastuut ovat yrittäjällä.

HAE YRITYKSET >>