TOIMINTA

Kainuun Koneyrittäjät toimii aktiivisesti koneyrittäjien toimintaedellytyksien ja -olojen parantamiseksi liiton edustamilla toimialoilla. Pidämme yhteyttä paikallisiin asiakkaisiin ja viranomaisiin.

Yhdistykseemme kuuluu noin 90 aktiivisista maarakennus-, metsä- ja turvealan koneyrittäjää, joiden konekanta on ajanmukaista ja toimivaa. Yhdistyksemme toimii alueemme jäsenten edunvalvojana sekä edistää koneyrittäjien mahdollisuuksia Kainuussa.

Ostamalla palveluita yhdistyksen jäsenyrittäjältä taataan se, että asiakkaana saat luotettavaa ja laadukasta palvelua asianmukaisella ja toimivalla kalustolla. Järjestäytynyt yrittäjä on kouluttautunut sekä hoitaa oman yritystoimintansa ja asiakkaan työt täsmällisesti ja vastuuntuntoisesti.

Jäsenyrittäjämme ovat sitoutuneet metsäsertifiointiin.

Tästä linkistä pääset tutustumaan Koneyrittäjien liitto Ry:n kotisivuihin.