METSÄKONEALA

Metsäkoneyritysten pääasiallinen myytävä palvelu on puutavaran hakkuu ja metsäkuljetus. Joillakin yrityksillä on myös metsän uudistamista edistävää maanmuokkaustoimintaa ja puuenergian korjuuseen liittyviä tehtäviä, sekä kaukokuljetuspalveluita.

Monet metsäkonealan yritykset tekevät myös muita puunkorjuuta tukevia töitä, mm. maarakennus- ja energia-alan töitä. Nykyisin myös puukaupat sisältyvät yritysten palveluihin.

HAE YRITYKSET >>