Työpaikat ja koulutus

Kainuun metsätalous työllistää yli 900 henkilöä. Metsätaloudella on siis merkittävä vaikutus Kainuun aluetalouteen. Kainuunkonepalvelut.fi sivuilla listattuja koneyrityksiä on lähes 70 ja ne työllistävät yhteensä yli 400 henkilöä. Kainuussa sijaitsee merkittävä määrä Suomen suurimpia metsäkoneyrityksiä. Vuoden 2009 tilastojen mukaan Suomen 25 suurimmasta metsäkoneyrityksestä seitsemän sijaitsee Kainuussa.

Osaaville tekijöille löytyy aina töitä. Osalla koneyrityksistä on oppisopimuspaikkoja auki, joten yrityksiin kannattaa olla yhteydessä suoraan. Oppisopimuskoulutuksen lisäksi Kainuussa on mahdollista opiskella metsä- ja maanrakennuskoneenkuljettajaksi Kainuun ammattiopistossa (www.kao.fi). Kainuun ammattiopisto järjestää metsäkoneenkuljettakoulutuksen ensimmäisen vuoden, jonka jälkeen kaksi seuraavaa vuotta opiskellaan Valtimolla, Pohjois-Karjalan ammattiopistossa. Metsäalan koulutuksesta voit lukea lisää osoitteesta www.metsaopetus.fi.

Metsä- ja maanrakennuskoneenkuljettajaksi on lisäksi on mahdollista kouluttautua Työ- ja elinkeinotoimiston järjestämässä aikuiskoulutuksessa. Koulutuksia järjestetään vallitsevan tilanteen mukaan ja niitä pystyy seuraamaan osoitteesta www.mol.fi/avo/urasuunnittelu.

Normaalisuhdanteessa konealan työpaikkoja on auki kuukausittain ympäri Kainuuta. Avoimia työpaikkoja voit etsiä työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta www.mol.fi/paikat