Metsänparannusala

Metsänparannusalan koneyrittäjien toimintaympäristönsä on metsä ja siellä maarakennuskoneilla tehtävät konetyöt. Näitä ovat

  • metsäojitus

  • metsäteiden rakentaminen sekä

  • metsänuudistamiseen liittyvät ojitus-mätästys- ja laikutustyöt.

Suomessa tehtävät metsänparannustoimet ovat vahvasti valtion budjettivaroista riippuvaisia. Valtio osallistuu metsänparannustöiden rahoitukseen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisesti. Metsänomistaja voi saada metsänparannushankkeelleen joko suoraa tukea tai metsänparannuslainaa.

Metsänparannusalan työalat:

IST     Metsänviljely
KAL     Kalkitus
LAN     Lannoitus
MÄT     Mätästys/laikutus
OJS     Ojitus
PER     Perkaus
RAI     Raivaus
ÄES     Äestys