Metsäkoneala

Ryhmänä yrittäjät ovat merkittävä lenkki Suomen metsäteollisuuden puuhuollossa ja metsätaloudessa. Kainuulaiset metsäkoneyritykset ovat keskimäärin suurempia mitä muualla Suomessa. Metsäkoneyritykset ovat tyypillisesti maaseudulla toimivia perheyrityksiä, joiden pääasiallinen myytävä palvelu on puutavaran hakkuu ja metsäkuljetus. Joillakin yrityksillä on myös metsän uudistamista edistävää maanmuokkaustoimintaa ja puuenergian korjuuseen liittyviä tehtäviä, sekä kaukokuljetus palveluita.

Yritysten kalustoon kuuluu tyypillisesti kuuluu hakkuu- ja ajokoneita sekä lisäksi tarvittavat huoltohalli ja -auto, koneiden siirtoauto ja muu välineistö. Uusien urakointimallien myötä yhä useammassa yrityksessä on kaivinkone kantojen nostoa, istutusta, maanmuokkausta ja pienimuotoisia maanrakennustöitä varten. Metsäkoneyritykset vastaavat noin 95 prosenttisesti metsissä tehtävästä hakkuutyöstä ja lähes 100 prosenttisesti hakatun puutavaran metsäkuljetuksesta tienvarteen jatkokuljetusta varten. Muokkaus uudistamista varten on myös 100 %:sti koneellistettu.

Tehokkuus suomalaisissa metsäkonealan yrityksissä on maailman kärkiluokkaa tuottavuudeltaan. Tästä syystä  puunkorjuun hintataso on Suomessa maailman halvimpia. Kokonaistuottavuutta kilpailijamaihin nähden on parantanut se, että puutavara kyetään tekemään haluttuihin mittoihin jo metsässä ja samalla mittaamaan kuutiomäärä. Tieto kulkee nykyaikaisia tietoliikenneratkaisuja hyödyntäen sähköisesti ja langattomasti. Tällä on saavutettu vuosien saatossa suuria säästöjä toimihenkilökuluissa ja parannettu logistiikan tehokkuutta.

Merkittävä määrä suomalaisia metsäkoneyrittäjiä toimii puunkorjuutehtävissä ulkomailla; eniten Saksassa, Ranskassa ja Venäjällä itärajan läheisyydessä. Suomalaisella ja kainuulaisella osaamisella on kysyntää ulkomailla.

Metsäkonealan työalat:

LKS     Metsäkuljetus
MOT     Koneellinen hakkuu
PKA     Puukauppa
PKK     Puutavaran kaukokuljetus
SAH     Sahaus
THV     Tehdasvarasto/terminaalit
TRL     Tavaraliikenne liikennetrakt.