Maarakennus

Suomalaisen maarakentamisen koneyrittäjäkunnan vahvuutena on pohjoisten olosuhteiden hallinta. Jää, lumi, routa, pakkanen, moreenimaa ja kova graniitti edellyttävät erityisosaamista ja järeää konekalustoa. Työn vaativuus ja kilpailutilanne edellyttää koneyrittäjäkunnalta ajantasaista ja suorituskykyistä kalustoa. Maarakennusalan urakointi - kuten rakennusalan yleisemminkin - on sirpaloitunut yrityskohtaisen erikoistumisen seurauksena. Isoissa maanrakennusurakoissa on yleensä pää- ja aliurakoitsijoita, ja ne vaativat useamman yrityksen verkoston olemassaoloa.

Maarakennus-alan työalat:

JVR     Jätevesijärjestelmien rakentaminen
KPT     Kunnossapito
KTP     Kiinteistöpalvelut
KUT     Kunnallistekniikan rakentaminen ja ylläpito
MAA     Maarakentaminen/kokonaisurakointi
SAL     Salaojitus
TIE     Metsätiet
TRL     Tavaraliikenne liikennetrakt.
TUR    Turvesuo
UMO     Urakointi maataloudelle
VHR     Viherrakentaminen
VKP     Väylien kunnossapito ja hoito