Energia-ala

Puuenergian käytön kasvumahdollisuudet Suomessa ovat metsähakkeessa.

Metsähakkeella tarkoitetaan energiantuotantoon kohdistettua, haketettua tai murskattua puutavaraa, joka on peräisin uudistusalojen hakkuutähteistä ja kannoista, nuoren metsän energiaharvennuspuusta tai muista metsäpolttoaineista, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on polttoenergian tuottamiseksi.

Turvetuotannon onnistuminen edellyttää kuivia ja lämpimiä olosuhteita, jolloin voidaan hyödyntää tehokas haihdunta turpeen kosteuden hallinnassa. Turvetta nostetaan kesällä keskimäärin 30 - 50 poutapäivänä. Ala on erittäin sääherkkää ja hehtaarisaannot vaihtelevat runsaasti sekä vuosittain että alueellisesti. Tuotannon onnistuessa keskimääräinen hehtaarituottavuus nousee 500 kuutiometriin ja turvekerros ohenee runsaat 10 cm. Yleensä yhdeltä suolta voidaan nostaa turvetta n. 20 - 30 vuoden ajan. Keskikokoisella turvesuolla työskentelee kerrallaan n. 10 - 15 henkilöä. Vuotuinen turvetuotantomäärä on tyypillisenä tuotantokautena noin 20 - 30 milj. m3.

Turve luokitellaan hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi. Nykykäyttötasolla kansalliset turvevaramme lisääntyvät enemmän kuin niitä kulutetaan. Turpeen käyttö on kansantaloudellisesti kannattavaa, sillä turpeella korvataan vuosittain yli 200 milj. euron arvosta fossiilisia tuontipolttoaineita, lähinnä kivihiiltä.

Turvetta käytetään Suomessa ensisijaisesti energian tuotantoon. Myös muut käyttömuodot, kuten turpeen käyttö kasvualustoiksi, kuivikkeeksi, hoivatuotteiksi tai maanparannusaineeksi on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina.

Nykyaikaisessa turvetuotannossa huomioidaan luonto ja tuotannon toimintaympäristö tärkeänä osana toimintaa. Päästöt vesistöön sekä tuotannon melu- ja pölyhaitat minimoidaan tarkalla etukäteissuunnittelulla, joka on alan toimijoille kunnia-asia ja jonka minimiehdot asettaa tuotannon luvanvaraisuus. Tuotannon käytöstä poistuvat turvesuot otetaan metsä- tai maatalouden käyttöön, maisemoidaan lintujärviksi tai palautetaan luonnontilaan uudelleen soistamalla.

Energia-alan työalat:

ENP    Energiapuun korjuu
HAK    Haketus/murskaus
PKA    Puukauppa
PKK    Puutavaran kaukokuljetus  
THV    Tehdasvarasto/terminaalit   
TKK    Turpeen kaukokuljetus