Kehittämistä toimintamalleista teknologiaan

Kainuulaiset koneyrittäjät ovat olleet jo vuosia valtakunnallisen kehityksen kärjessä. Koneyrittäjien yhteistyökumppanina on ollut mm. Kainuun Etu Oy, jonka hallinnoimissa projekteissa koneyrittäjät ovat olleet jo vuodesta 2006. 

Kainuun raskaskonealan uudet liiketoimintamahdollisuudet projekti pureutui mm. verkostoitumiseen metsäenergiaan. Lopputuloksena koneyrittäjät perustivat kesällä 2007 OK Yhtiöt Oy:n, joka on laajentanut toimintaansa jo Keski-Suomeen. OK-yhtiöt Oy on puolestaan tehnyt merkittävää ohjelmistokehitysyhteistyötä Ebsolut Oy:n kanssa. Yritykset ovat kehittäneet toiminnanohjausjärjestelmää metsäenergia-alalle.

Kehittyvä puuhuolto Kainuussa toi lisää uusia toimintamalleja toimintamalleja koneyrittäjille. Projektin toimesta yritykset ovat perustaneet mm. Siirtorenkaan, joka tarjoaa raskaskonesiirtoja ympäri Kainuuta. Niin ikään kehitteillä oleva SOOS -ohjelmisto vie lavettikuljetukset vielä pidemmälle: tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että lavettikuljetuksia tilataan yhdestä numerosta. Tietojärjestelmä optimoi sopivan lavetin siirrolle.

Teknologisista innovaatioista  kannattaa mainita ainakin paltamolaisten Antti ja Jorma Meriläisen mätästävä kaksipäinen istutuskone M-planter, joka pystyy istuttamaan kaksi tainta kerralla. Kainuusta löytyy myös innovaatio pehmeiden maiden puunkorjuuseen: sotkamolaisen Metsäurakointi Piirainen Oy:n kehittämä Wetla track telasto on kehitetty turvemaiden puunkorjuuta silmällä pitäen. Lisää Wetla trackista: www.wetla.fi. Teknologiainnovaatioista voi lukea uutisista ja yritysten omilta sivuilta.